St. Louis Art Museum

Historical Museum

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเซนต์หลุยส์มีคอลเลกชันสารานุกรมกว่า 33,000 ผลงานไฮไลท์คอลเลกชันกว่า 3,000 ชิ้น พิพิธภัณฑ์ศิลปะเซนต์หลุยส์เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับการยอมรับในผลงานคอลเลกชัน 225 งานศิลปะ จากผู้เชียวชาญทางด้านศิลปะจากทั่วโลก

our portfolio

NEWS

MAIIAM-Museum-of-Art-news-site
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MAIIAM Museum มีความเป็นมาอย่างไร

ความรู้ และการศึกษา สามารถเกิดขึ...

Orsay-Museum
ประวัติของพิพิธภัณฑ์ออร์แซ ศิลปะประจำฝรั่งเศส

ต่างประเทศเวลาเค้าจะรื้ออะไรแต...

Louvre-photo
ประวัติของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประจำอเมริกา

ในยุโรปหรืออเมริกาสิ่งที่เป็นบ...

Smithsonian-open
ประวัติพิพิธภัณฑ์สถาบัน Smithsonian

พิพิธภัณฑ์สถาบัน Smithsonian คือ หนึ่งใน...

Contact Us

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางนี้